top of page
White Background_edited_edited.jpg

STINE RØYNESTAD

MENSENDIECK FYSIOTERAPEUT I BERGEN

Stine Røynestad har god faglig kompetanse, lang erfaring med gruppetrening og har et mål om å spre treningsglede til så mange som mulig. 

Nå har hun tatt alt hun har lært fra utdannelser og jobberfaringer og utviklet STERK senior her i Bergen.  

 

ERFARING:

Stine har over 10 års erfaring som instruktør og har blant annet ledet:

 • Mensendieck grupper

 • Balansegrupper

 • Styrke- og bevegelighetsgrupper

 • Treningsgrupper for ansatte i kommunen 

 • Gruppetrening for eldre

 • Gruppetrening for barn

 • Gruppetreninger i basseng

I tillegg til å være instruktør har hun også jobbet som fysioterapeut, personlig trener og lærer på personlig trener studie. Som lærer har hun forelest i fag som:​

 • Trening for seniorer

 • Treningslære og Fordypet treningslære

 • Anatomi og Fysiologi

 • Styrketrening

 • Utholdenhetstrening

 • Kommunikasjon

 • Kroppsanalyse

 • Trening med egen kroppsvekt, kettlebell og strikk

White Background_edited_edited.jpg

UTDANNELSE

Stine er utdannet Mensendieck fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har tatt fag som styrketrening, mental trening, og ernæring fra Queensland University of Technology,
og er utdannet Personlig Trener ved Active Education

         STINES HOVEDMÅL:

FILOSOFI

Som Mensendieck fysioterapeut er Stine opptatt av hele mennesket og mener derfor at god helse først kan oppnås når man har en helhetlig forståelse av kroppen. 

 

Hun har lang erfaring med individuell behandling og har et ønske om å videreføre denne kunnskapen inn i gruppetreningen. Hun mener det er viktig å bygge opp kroppen steg for steg og derfor er STERK senior utviklet på en slik måte at grunnlaget blir lagt først, for deretter å kunne utvikle seg videre.

 Stine er opptatt av at trening skal påvirke hverdagen på positiv måte. Hun har sett gang på gang hvordan målrettet trening kan endre en persons liv og jobber aktivt med å vise så mange som mulig hvor stort potensiale som ligger i skreddersydd trening.

bottom of page